A conto

A conto

Ordet a conto dækker over en afregningsmetode. At betale a conto vil sige, at du betaler på forskud. Du betaler et fastsat beløb, som senere vil blive modregnet det, som du i alt skal betale for hele året. Når du betaler a conto, vil du enten få penge tilbage eller skulle betale mere, når det endelige regnskab er gjort op i slutningen af året.


Hvad er a conto?

A conto er en afregningsmetode, der typisk tages i brug, når det er usikkert, hvor meget du i alt vil skulle betale for en ydelse.

Lad os tage dit forbrug af vand som eksempel. Det er svært at forudsige dit nøjagtige vandforbrug i løbet af året, da det vil svinge fra dag til dag og fra måned til måned. Tager du på ferie i en uge, vil det kunne ses på dit forbrug af vand, og det samme gør sig gældende, hvis du har overnattende gæster en weekend.

For at undgå at du først skal betale for hele molevitten sidst på året, når det er kendt, hvor meget vand du har brugt i alt, så vil din udlejer typisk opkræve dig et fastsat a conto beløb hver måned. Når så året er gået, og det bliver gjort op hvor meget vand, du i alt har brugt, vil du enten få penge tilbage eller modtage en ekstraregning.

Eksempel på beregning

Ideen er, at du får penge tilbage, hvis du har betalt for meget i årets løb, og at du skal betale flere penge, hvis du har forbrugt mere, end du har betalt for.

Hvis du betaler 500 kr. a conto hver måned for dit vandforbrug, og du i alt forbruger vand for 6.500 kr. hele året, vil det samlede regnskab se ud som følgende: